Hier vindt je interessante links naar websites met meer informatie over allerlei relevante onderwerpen. Regelmatig zal hier iets aan toegevoegd of veranderd worden.

Oudervereniging Balans

Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

CJG Woensdrecht

Bij Centrum voor Jeugd en Gezin Woensdrecht kan iedereen terecht met vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren.

NVO

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.

Stichting Inzet voor Zorg

Stichting inzet voor Zorg is de hoofdaannemer voor de WMO en jeugdzorg in West Brabant Oost, West Brabant West en Hart van Brabant. Om kwalitatieve goede zorg te leveren werkt SIVZ samen met (kleine) zorgaanbieders en ZZP’ers.

SWV Brabantse Wal

Scholen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en wat het voortgezet onderwijs betreft ook Tholen werken samen onder de naam SWV Brabantse Wal.

You & Me Psychologie

You&Me Psychologie kijkt samen met jouw gezin wat er nodig is om in de behoeften van jouw kind te kunnen voorzien, zodat je kind zich weer prettig voelt.

Hulpwijzer Brabantse Wal

Op de website van Hulpwijzer Brabantse Wal vindt u antwoorden op alle hulpvragen in het sociaal domein, waaronder zorg, wonen, werken, jeugd, meedoen en gezondheid.