Waarmee kan ik helpen?

Onderzoek en diagnostiek met betrekking tot: intelligentie, geheugen, concentratie, (faal)angst, lezen, rekenen, enzovoort. Denkt u dat ik uw kind kan helpen?

Samen kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het is niet altijd mogelijk om een vast stappenplan te geven van hoe een onderzoek of een traject er uit ziet. Dat zal afhankelijk zijn van de vragen en van de behoeften. Maar om u een idee te geven vindt u op deze pagina enkele voorbeelden van wat u kunt verwachten.

Een individueel psycho-diagnostisch onderzoek kan nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling of het cognitieve niveau van een kind. Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de factoren die de ontwikkeling van het kind belemmeren of juist stimuleren. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan omgevingsfactoren die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan gezins- en schoolfactoren. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijkheden om het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Dit betekent dat in het onderzoeksverslag duidelijke en praktische adviezen opgenomen worden die op de mogelijkheden en problemen van uw kind afgestemd zijn.

Tijdens het uitslaggesprek komen we samen tot een bepaalde aanpak. Er volgen handelingsgerichte adviezen: wat kan er aan gedaan worden. Altijd staat hierbij centraal: Welke behoeften heeft het kind en welke behoeften hebben de ouders? Overleg en contact over de resultaten vind ik heel belangrijk, dus ouders worden overal bij betrokken en goed op de hoogte gehouden.

Wat kunt u verwachten?

Voorbeelden van diagnostisch onderzoek

●     Verrichten van diagnostisch onderzoek gericht op intelligentie en persoonlijkheid (onder andere zelfbeeld, faalangst en motivatie) aan de hand van tests, gesprekken, observaties en vragenlijsten.

Voorbeelden van handelingsgerichte adviezen

●     Verzorgen van informatievoorziening naar direct betrokkenen als ouders/verzorgers, eventuele andere familieleden, begeleiders en leerkrachten.
●     Adviseren van begeleidingsteam en leerkrachten.
●     Onderhouden van intensieve contacten met de opvoeders.
●     Verlenen van advies over bijvoorbeeld didactische programma’s, lesmethoden en pedagogische technieken.

Registraties

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) en geregistreerd als ‘basis orthopedagoog’. Dit houdt in dat ik voldoe aan de eisen van de NVO.
Ook sta ik geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Om te voldoen aan herregistratie eisen van NVO en SKJ volg ik cursussen en intervisie.
Daarnaast ben ik aangesloten bij Stichting Inzet voor Zorg. Hierdoor kan de zorg die ik bied worden vergoed vanuit de gemeenten in West Brabant West en een aantal gemeenten in Zeeland.