Welkom op de website van Praktijk voor Orthopedagogiek Perry van Baal. Op deze website vindt u allerlei informatie over de praktijk en over hoe ik u van dienst kan zijn.

Vanuit aandacht, vakkundigheid en professionaliteit ondersteun ik kinderen, jongeren en ouders bij vragen over de didactische, emotionele en/of sociale ontwikkeling. Mijn uitgangspunt is om maatwerk te bieden, toegespitst op de vragen van ouders en kind, waarbij ik zo kortdurend als mogelijk werk. Ik hecht er grote waarde aan om mij te richten op de ontwikkeling van de eigen kracht van zowel het kind of de jongere als de ouder.

Over Perry van Baal

Samen met ouders en kind wil ik naar passende oplossingen zoeken, zodat het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig mens, een volwaardig lid van onze maatschappij.

Orthopedagogiek

In plaats van uit te gaan van de belemmeringen of problemen van het kind, wordt het accent gelegd op de talenten en de goede eigenschappen van het kind. 

De Praktijk

Samen kijken we wat nodig is om een goed antwoord te kunnen geven op uw vragen en behoeften.