Voorbeelden

Procesonderzoek naar lezen/spellen/rekenen
Onderzoek naar aandacht, concentratie, geheugen
Onderzoek intelligentie
Onderzoek welbevinden
Screenend onderzoek naar dyslexie / dyscalculie
Combinatie van bovenstaande onderzoeken

Bovenstaande onderzoeken verlopen als volgt:
     Intakegesprek met de ouders.
     Bestudering van gegevens die door de ouders en eventueel de school aangereikt worden.
     Testafname
     Uitslaggesprek waarin het verslag van het onderzoek met specifieke adviezen voor het handelen van de ouders en eventueel de leerkracht besproken wordt.

Onderzoek naar intelligentie en sociaal emotionele problematiek (faalangst, gedrag, welbevinden)

     Intakegesprek met de ouders.
     Bestudering van gegevens die door de ouders en eventueel de school aangereikt worden.
     Testafname van onder andere intelligentietest.
     Uitslaggesprek waarin het verslag van het onderzoek met specifieke adviezen voor het handelen van de ouders en eventueel de leerkracht besproken wordt.

Onderzoek naar specifieke ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ODD, Autisme spectrumstoornissen)

Dit onderzoek is met name bedoeld om belemmerende en bevorderende factoren vast te stellen, niet om een diagnose te kunnen stellen aan de hand van criteria van DSM V. Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

     Intakegesprek met de ouders.
     Bestudering van gegevens die door de ouders en eventueel de school aangereikt worden.
     Gedragsvragenlijsten
     Uitslaggesprek waarin het verslag van het onderzoek gericht op de weergave van mogelijkheden en de beperkingen van het kind besproken wordt, met specifieke adviezen voor het handelen van de ouders en eventueel de leerkracht.
     Testafname
     Observatie tijdens het onderzoek en in de schoolsituatie.
     Doorverwijzing naar een gz-psycholoog, kinderarts of kinder- en jeugdpsychiater voor een eventuele diagnose kan een vervolgstap zijn.